Wirtualna Klasa
Wirtualna Klasa
Wirtualna Klasa

Polityka prywatności1. Informacje Ogólne

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Worldwide School spółka jawna A. Piechowska, 
W. Piechowski z siedzibą ul. Świętokrzyska 30 lok. 63; 00-116 Warszawa (dalej „Worldwide School” lub „my”).

2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
w celu podjęcia przez nas niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ­ na podstawie umowy zawartej między Państwem a Worldwide School (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa; 
w celu wykorzystania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji przyszłych - na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych (np. otrzymywanie newslettera, informacji o promocjach i konkursach organizowanych przez Worldwide School) - na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez nas każdorazowo celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Wyrażenie przez Państwa zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, jednakże cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych;
w celu udzielania odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. w celu wystawiania 
i archiwizacji faktur w związku z zawartą umową - podstawą przetwarzani danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Worldwide School (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

3. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres, który każdorazowo różni się ze względu 
na podstawę prawną przetwarzania:
jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta z Worldwide School - przez cały czas trwania tej umowy, a dodatkowo - w zakresie dopuszczonym przez prawo - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń do momentu ich przedawnienia;
jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - tak długo, jak dane będą niezbędne do celów, dla których są przetwarzane lub do momentu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
jeżeli podstawą prawną jest udzielona przez Państwa zgoda - do momentu jej wycofania, a w przypadku procesu rekrutacji – do momentu jej zakończenia;
jeżeli podstawą prawną jest obowiązek, który spoczywa na nas na podstawie przepisów prawa - tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom: 
podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Worldwide School (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Worldwide School);
podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, BHP i wszystkim tym, których usługi są wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania Worldwide School;
podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską;
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
w celu wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Policja, Sądy);
podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych.

Państwa dane nie będą przekazywane do krajów spoza EOG. 

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

5. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Państwa zidentyfikowanie w sposób bezpośredni lub pośredni wraz z innymi informacjami, do których Worldwide School ma dostęp.

Przetwarzamy dane osobowe następujących grup podmiotów:
kandydaci do pracy,
uczestnicy szkoleń językowych, którzy zawarli z nami umowę świadczenia usług (imię 
i nazwisko, nr PESEL, tel. kontaktowy, adres, e-mail),
nasi lektorzy ( imię i nazwisko, tel. Kontaktowy, e-mail, nr NIP,  nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, rachunek bankowy),
nasi zewnętrzni kontrahenci oraz ich przedstawiciele (imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres, e-mail, nr NIP, rachunek bankowy),
użytkownicy serwisu www.worldwideschool.pl  (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres IP),
użytkownicy serwisu www.wirtualnaklasa.com.pl  (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres IP).

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Serwis korzysta z plików cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
6. Jakie są Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych przez Worldwide School, w granicach wskazanych przez prawo przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do danych,
prawo do ich poprawiania,
prawo do usunięcia danych (wraz z prawem do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Dodatkowo, jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informacje na temat wniesienia skargi można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

7. Informacje końcowe 
Wszelkie oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63; 00-116 Warszawa lub e-mail: dane.osobowe@worldwideschool.pl.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności